Visie

Onze visie

Kringloop Giessenlanden wil werken aan een duurzame samenleving en wil investeren in een zorgzame samenleving. 

Wij gaan voor:

- Hergebruik van producten en het stimuleren daarvan.
- Verkleinen van milieuschade.
- Een werkplek voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.
- Financiele ondersteuning van maatschappelijke initiatieven in onze eigen woon-en werkomgeving.